SM6BGP
Slutsteg, Fotvärmare, Efterbrännare...kärt barn har många namn!
Klicka här för att slumpa fram en ny bild

Varning, denna sida kan medföra andningsstillestånd för QRP-Nissar, vi frånsäger oss allt ansvar, 73 de QRO-amatörerna M3 och M4.

Hembygge för 144 MHz av SM6BGP, byggÄr 1975. 100 Watt uteffekt med 800 volt anodspÀnning.
QQE 06/40
Vem kan motstå den härliga doften från ett par glödande slutrör???