SM6BGP
Slutsteg, Fotvärmare, Efterbrännare...kärt barn har många namn!
Klicka här för att slumpa fram en ny bild

Varning, denna sida kan medföra andningsstillestånd för QRP-Nissar, vi frånsäger oss allt ansvar, 73 de QRO-amatörerna M3 och M4.

Dentron MLA-2500, 2000 w pep, 2 st Eimac 8875
Eimac 8875, 2 stycken i steget. Rören tillverkas inte lÀngre vilket pÄverkar prisbilden pÄ steget.
Vem kan motstå den härliga doften från ett par glödande slutrör???