SM6BGP
Slutsteg, Fotvärmare, Efterbrännare...kärt barn har många namn!
Klicka här för att slumpa fram en ny bild

Varning, denna sida kan medföra andningsstillestånd för QRP-Nissar, vi frånsäger oss allt ansvar, 73 de QRO-amatrerna M3 och M4.

Hembygge av SM6BGP, 150 W PEP
6JB6, 2 st rör, 800 Volt på anoderna
Vem kan motstå den härliga doften från ett par glödande slutrör???