SM6BGP
Slutsteg, Fotvärmare, Efterbrännare...kärt barn har många namn!
Klicka här för att slumpa fram en ny bild

Varning, denna sida kan medföra andningsstillestånd för QRP-Nissar, vi frånsäger oss allt ansvar, 73 de QRO-amatörerna M3 och M4.

Byggbeskrivning med ett TB 3/750, skriv in länken för bättre upplösning
TB 3/750, kraftfull lampa som värmer varje (nästan) radioamatörs hjärta...
Vem kan motstå den härliga doften från ett par glödande slutrör???