SM6BGP
Slutsteg, Fotvärmare, Efterbrännare...kärt barn har många namn!
Klicka här för att slumpa fram en ny bild

Varning, denna sida kan medföra andningsstillestånd för QRP-Nissar, vi frånsäger oss allt ansvar, 73 de QRO-amatörerna M3 och M4.

Heatkit SB-220, insidan är vacker...
3-500Z, 2 stycken som synes... vackert!
Vem kan motstå den härliga doften från ett par glödande slutrör???