Radio Rud Kalkylatorn
Beräkna resonansfrekvens i en LC-krets Ange uH: Ange pF:
Beräkna effektivvärde i volt och effekt i watt Topp volt: Resistans:  
Beräkna volt och ampere i t ex matningskabel Effekt watt : Resistans:  
Beräkna resistans och vikt på antenntråd av viss längd o mtrl Material: Diam. mm: Längd mtr:
Beräkna måtten på en dipol-antenn Frekvens kHz:  
Beräkna vertikalantennens egenkapacitans Höjd i meter : Diam. mm:  
Beräkna antal varv på en toroid för önskad induktans AL-värde nH : Induktans uH :  
Beräkna impendanstransformation Varv primär : Imp. primär : Imp. sekund. :
Beräkna Volt, Ampere eller Ohm enligt Ohms lag Volt : Ampere : Ohm :
Beräkna Watt, Volt eller Ampere enligt Joules lag Watt :
Volt :
Ampere :
Beräkna frekvens eller tid Frekvens MHz: Tid:  
Beräkna inner eller yttermått vid 50 / 75 ohms impendans Ytter inre mm: Inre ytter mm: :  
Beräkna induktans i en spole och ungefärlig trådåtgång till att linda spolen Diameter i mm: Längd i mm: Antal varv :
Beräkna hastighetsfaktor i koaxialkabel Längd mtr Frekv.MHz