Vi bygger en "FotPeDahl special" för 1950 kHzSpolen lindad och med hjälp av maskeringstape
blir det lättare att arbeta och räkna antal varv.
Efter att man lindat färdigt alla 190 varven borras ett 2,5 mm hål från båda håll tätt jämte förra varvet.
Här var vi borrat ytterligare ett hål för att låta tråden löpa in i röret igen efter avslutade varv.
Kapa av röret ungefär 20 mm från slutet, på samma sätt börjar man med att borra starthålen 20 mm in.
Bundband kan man ha till mycket, både till bovar och att fixera DL-1000 tråd, 2 stycken centrerar tråden.
Båda spolarna klara, och det känns i nyporna att man lever efter 2 x 190 tätlindade varv.
Centrumfäste i plast, 9 varv RG-58 fick plats på toroiden, vattentätat med självvulkande gummi.
Klart för provisorisk upphängning i trädgården för intrimmning av önskad frekvens.

 

Följande text är saxat ur SM4FPD-Roys nyhetsbrev daterat 2012-09-27...(med FotPeDahls tillåtelse)

Bygg en förkortad dipol, 2 x 16 meter lång av DL-1000 tråd för 1810 - 2000 kHz

Tanken med denna antenn är att spolarna lindas med samma tråd som ingår i antennbenen, och att det inte blir några anslutningar vid spolarna,dvs samma tråd från balun, genom spolens linding och sedan fortsätter tråden till ändisolatorn, allt i en längd.

Jag rekommenderar bygget om du behöver en mindre, resonant antenn för en frekvens i bandet 1810 - 2000 kHz, kanske oxo för portabelt bruk

Många har en rulle DL-1000 liggande, dvs försvarets telefonkabel för fältbruk. Den består av två trådar som är tvinnade. Man kan tvinna isär dem med en borrmaskin och får då två längder tunn, lätt och stark tråd att bygga antenner av. Trådarna kan vara kladdiga av något som liknar tjära, man tvättar dem med en trasa indränkt i lacknafta.
En vanlig dipolantenn för 1950 kHz blir lång, c:a 2 x 37 meter . På den lilla villatomten kan det bli lite trångt, och för portabelbruk eller att ha med i bilen, husbilen etc är det praktiskt med en förkortad och mycket lätt antenn. Med två förlängningspolar, en på varje antennben fixar man önskad längd. Längden i detta fall blir c:a 2 x 16 meter . Dvs mindre än en halv vanlig dipol för 1950 kHz. Spolarna kan man linda på olika vis, men vi kör i detta fall med 100 µH (mikrohenry). Placeringen utmed antennbenen betyder mycket för antennens längd. I detta fall skall spolarna sitta 7,5 meter från balunen, och det blir c:a 8,5 meter utanför spolarna till ändisolatorerna. Genom att linda spolarna med samma tråd som antennen, dvs med DL-1000 tråden, (enkeltråd) får man en lätt och robust antenn utan skarvar och kopplingar. Nackdelen är att man får trä tråden vid spolarna genom små hål för avlastning.

100 µH spole på 32 mm VP rör , lindas med 190 varv, tätlindat, och spolen blir då 380 mm lång, såga till minst 420 mm långa rör och gör två spolar. Placera spolen så att det blir drygt 7,5 meter på ena sidan och minst 9 meter på andra sidan av spolen. Det går åt 20 meter tråd i spolen. Dvs du behöver två stycken 7,5 + 8,5 + 20 = 36 meter långa trådar, (ta gärna till lite längre, minst en eller två meter extra på den yttre tråden, för trimningen). Spolen kan fixeras med buntband och eltejp. Avrunda hålen, försänk, där du trär igenom DL-1000 tråden så den inte knäcks för hårt.

( Formen på denna spole är inte optimal, den är för lång för sin diameter. Men nu är avsikten att använda 32 mm VP röret och DL-1000 tråden som materialval, och detta har fått styra dimensioneringen. En bättre spole har halva diametern av längden, men blir klumpig).

Trimning, krävs förstås , det blir alltid små fel, spolen kanske inte blir exakt lik min, tråden kan vara lite olika, jordförhållanden, och den frekvens där du vill ha antennen skiljer sig. Bandet 1810 -2000 kHz är ju väldigt stort. Om du klipper tråden innanför spolarna, dvs 7,5 meters längden, till en kortare längd, dvs från balun till spolen, så hamnar ju spolen närmare matningen, och då gör spolen större verkan, och ett kortare avstånd där får antennen att gå ner i frekvens. Dvs tvärs emot vad man väntar sig. Lättare är att trimma utanför spolarna, klipp dig fram symmetrisk på båda trådar utanför spolarna tills antennen hamnar där du vill ha den. 100 mm på längden utanför spolarna ger c:a 10 kHz.

Den enklaste och lättaste balunen är en strömbalun, en 20 - 40 mm ferritkärna med koaxen lindad c:a 6-10 varv blir en utmärkt strömbalun. Vill du ha en vanlig balun får du även ett skydd mot åska då den ju kortsluter antennen likströmsmässigt. Ändisolatorer gör man av plastbitar, teflonstav eller köper färdiga av SRS. Utan balun, och matad med RG-58, finns risk att du får RF i chassit, samt att resonansen flyttar sig utanför de mått jag uppgivit.

DL-1000 enkeltråd består av fyra koppartrådar och tre ståltrådar, de senare kan rosta och det är därför viktigt att skydda anslutningarna vid balunen. Man kan lacka anslutningarna till balunen där tråden saknar isolering. En sådan här antenn är ganska måttligt förkortad och fungerar mycket bra, det är svårt att vid vanlig trafik märka någon nämnvärd försämring mot en fullvuxen dipol.

Vill du att denna antenn går på 1840 kHz delen så gör du den några meter längre utanför spolarna, utgå från detta och trimma den till lägsta SWR vid din frekvens.

Programvara, för att beräkna en sådan här antenn finner du gratis att ladda hem från http://www.zerobeat.net/G4FGQ/page3.html Dessa är DOS program och du behöver en dator som kan köra dessa. DOS kan köras åtminstone fram till XP.

Myten om spolarnas trådlängd har inget med den längd man "förkortar bort" att göra. Myten finns fortfarande vid liv. Spolarnas induktans är det som får antennen att verka elektriskt längre än den är. Spolar som har denna funktion på en antenn kallas alltid förlängningsspolar.

Spoldata

Induktans:                                                  100 µH

DL-1000 Trådens innediameter:                 0,9 mm

DL-1000 Trådens ytterdiameter:                1,95 mm

Spolstomme:                                              32 mm VP rör

Varv:                                                          190

Trådlängd i spolen:                                      20 m

Spolens längd:                                            380 mm (plus fästen)

Egenresonans:                                             12 MHz

Q-värde:                                                     200

Använder du annat plaströr, annan tråd, eller antal varv så har du ett digert jobb att hitta antennens resonans. Använder du programmen jag nämner för att räkna om till ditt material har du god chans att lyckas.

Eftersom spolen placering på antennbenen har stor betydelse så kan man standardisera förlängningspolarnas induktans till 100 µH. Dvs 100 µH passar till de flesta antennlängder på denna låga frekvens. Dvs du kan göra andra spolar, större eller mindre bara de blir 100 µH. Motsvarande spole för antenner i bandet 36500 - 3800 KHz är 30 µH.

Experimentera mera och bli nöjd och glad när (om) det funkar.