SM6BGP
Okänd man med Paraset-sändare?

Kan detta vara en Paraset-sändare?

Vid senaste storstädningen på fd. Hemvärnsgården i Öxabäck upphittades detta gamla kort. Kortet låg i en tidning, från krigsåren.

Enligt i vår klubb säkra källor kan man se de karakteristsika dragen av en Paraset-sändare som användes under andra världskriget.
Fanns det träningsläger i Sverige för dessa?
Vem är mannen på kortet? Engelsman?

Frågetecknen är många, förhoppningsvis finner vi svar på våra frågor, vår linje står öppen, alltså vet du något om detta, tveka inte att klicka på knappen Feedback med ditt svar!

2008-10-29, SM6AAL-Bertil
Ja, tyvärr är det svårt att avgöra om det är en Parasetutrustning, men det förekom under kriget utbildning av norska motståndsmän i Sverige, och dom vet jag använde Paraset-versionen.
Det bör ju ha varit en enkel match för RAF, att ha gjort ett ”drop” via fallskärm över en bestämd plats i Sverige släppa ner dessa utrustningar. Spännande i alla fall att detta förekom på Radio Rud, en historisk plats för framtiden.

SM6AAL/Bertil
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -