M13
       
     
SA6AHW - Janne "Mopeddoktorn"
       
                 
     
       
      En av Jannes mindre kända talager är handgranatskastning...
Denna alldeles utmärkt eleganta dragning av bandkabeln från tunern till antennen utlöste omedelbart ett hedersmedlemsskap i SK6RUD - Radio Rud. Kortaste vägen är alltid bästa vägen, inget får stå i vägen, vilket Janne visar med all önskvärd tydlighet.
       
       
       
       
Go back one step...