SM6BGP


Långås höjd i Öxabäck
Gamla bilder tagna på och från tornen vid Långås höjd i Öxabäck.

Bilderna förmedlade via Olof Leandersson i Rud som tjänstgjorde i tornet till höger mellan 1946-48 som brandbevakare, och erhöll 8 kr för en 12-timmarsdag, observera telefon, gradskiva och karta. Bilden med utsikten är tagen av Olof från detta torn som byggdes i början av kriget och är det finare med den lilla boden med fönster i toppen. Detta torn blåste ned i början av femtiotalet. Bilden med det bredare tornet med den läskiga stegen användes av Lantmäteriet på senare delen av 50-talet i samband med uppmätningar för kartor. Det stod ca 100 m väster om resterna efter brandbevakningstornet och på platsen finns en triangelpunktsskylt på marken än idag. Detta sista torn blåste ned på 60-talet. Platsen för tornen ligger 238 meter över havet och tornen var ca 20 meter höga.

Alla uppgifter via Olof Leandersson i Rud, Öxabäck, Juni 2008.