Radio Rud - Datumrelaterad Bildinformation
Datum måste anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, t ex 2012-04-12.
Både datum från och till skall vara ifyllda.

Bilden som skall laddas upp till databasen bör vara optimerad för formatet 4:3,
alltså som en gammal TV, bredd 4 och höjd 3.

Bilden bör också vara av typen JPG eller GIF, och inga svenska tecken i filnamnet,
tänk på att mellanslag i filnamnet bryter mot de flesta regler i datavärlden.

Om man vill återgå till standardvärdet på frontsidan, flickan med skylten så
fyller man i aktuellt Datum, Password och väljer Standard i rullisten vid Tema.
Bildtexten skapas automatiskt i detta fall.

Väljer man något av de andra Tema-valen hoppar man också över Egen bild men anger lämplig bildtext i fältet Anmärkning.

Väljer man Egen bild måste Anmärkning vara ifylld, och Tema lämnas blankt.

Alla medlemmarnas födelsedagar är skyddade och går inte att uppdatera!

2014-04-15 / SM6BGP-gunnar

Datum från :
Datum till :
Anmärkning :
Password :
Egen bild :
Tema :