SM6BGP
SM6CAW IN MEMORIAL

Ingemar, med medlemsnummer 2 i klubben finns inte längre bland oss, han avled 2007-07-07.
Ingemar, "Ingo" eller ”Jacko”, var en suverän DX’ are som med enkla medel fick kontakt med i stort sett alla jordens länder. Det räckte med en enkel dipol bland äppelträden för att köra det mesta, från Sydpolen till Värnamo. Med sin mångåriga erfarenhet som radioamatör var inget omöjligt.
Ingemar hade alltid en mjuk och vänlig framtoning, och han kommer för alltid att finnas kvar i våra minnen som den bästa vännen.
Våra tankar går även till Ingemars XYL och övrig släkt.