SM6BGP
  Gula slangen - handlingsförlamning  
   
 
 
 

Gula slangen - handlingsförlamning

Vad orsakar gula slangen och hur sprids den?
Gula slangen orsakas av ett överdrivet pratande och utlovande i kommunikationsradio, mestadels på 27 MHz och är en typ av handlingsförlamning. Gula slangen är den första påvisade sjukdom som sprids via radiovågor, kan även överföras direkt mellan människor, men detta är mer sällsynt. Inkubationstiden är 1 till 3 helrör per dag under ett kvartal.

Symptom och komplikationer.
De flesta som drabbas av gula slangen tillmäter sig själva ett överdrivet kunnande och inte sällan utlovas stordåd långt utöver den personliga förmågan. Allmäntillståndet försämras gradvis, arbetsförmågan avtar markant samtidigt som törsten efter jästa drycker tilltar.
Tidsramen för färdigdatum krymper hela tiden och i slutfasen av sjukdomen utlovas stordåd på nolltid. Till sist blir patienten helt handlingsförlamad och får ingenting gjort.

Diagnostik.
Diagnosen kan ställas genom sk. ”slangning”. Patienten ställs inför en hel rulle gul markslang, snickarlåda och en trädgårdsspade. En erfaren läkare ställer sedan ett antal frågor för att ringa in komplexiteten i sjukdomsbilden. Påstår sig patienten t ex  att kunna bygga en enplansvilla i trä helt från grunden med ovan nämnda verktyg på en vecka är diagnosen 100% säker. Procenttalet kan utläsas på en ”slangometer”, en typ av termometer fast graderad i tid.

Behandling.
Eftersom det inte finns något känt läkemedel mot gula slangen kan förbättring enbart ske genom samtalsterapi. Chansen till ett tillfrisknande är stor om sjukdomen håller sig under 50%. Bedöms patienten däremot ha mer än 80% av gula slangen är sjukdomen av kronisk art.

Förebyggande åtgärder.
Viktigast är att man alltid konfronterar presumtiva ”gula slangen” personer med fakta.
Var en medmänniska och varna direkt för gula slangen i så tidigt skede som möjligt, enbart då kan effekten brytas. Det latinska namnet för sjukdomen är tummus fastus.