Elektrocalc, ett litet braha-program med diverse beräkningar.    
       
         
       
    Download 32 bit version of Elektrocalc  
         
    Download 64 bit version of Elektrocalc