Radio Rud Kalkylatorn
               
               
Beräkna resonansfrekvens i en LC-krets Ange uH: Ange pF:      
Beräkna effektivvärde i volt och effekt i watt Topp volt: Resistans:      
Beräkna volt och ampere i t ex matningskabel Effekt watt : Resistans:      
                 
Beräkna resistans och vikt på antenntråd av viss längd o mtrl Material: Diam. mm: Längd mtr:  
Beräkna måtten på en dipol-antenn Frekvens kHz:          
Beräkna vertikalantennens egenkapacitans Höjd i meter : Diam. mm:      
                 
Beräkna antal varv på en toroid för önskad induktans AL-värde nH : Induktans uH :      
Beräkna impendanstransformation Varv primär : Imp. primär : Imp. sekund. :  
Beräkna Volt, Ampere eller Ohm enligt Ohms lag Volt : Ampere : Ohm :  
                 
Beräkna Watt, Volt eller Ampere enligt Joules lag Watt : Volt : Ampere :  
Beräkna frekvens eller tid Frekvens MHz: Tid:      
Beräkna inner eller yttermått vid 50 / 75 ohms impendans Ytter inre mm: Inre ytter mm:      
                 
Beräkna induktans i en spole och ungefärlig trådåtgång till att linda spolen Diameter i mm: Längd i mm: Antal varv :  
Beräkna hastighetsfaktor i koaxialkabel Längd mtr Frekv.MHz